CIRCUIT NACIONAL 5a CATEGORIA 2022

Slide Circuit Nacional

El diumenge dia 7 d’agost celebrem la prova del Circuit Nacional Golf 5a Categoria 2022.

PARTICIPANTS

Oberta a tots els jugadors/es amb llicència de la RFEG o de la Federació de Golf Andorra (FGA) en vigor, i sense perjudici del que estableix la disposició addicional segona dóna la Llei 19/2007, d’11 de juliol.

5a Categoria: Hàndicap de 26,5 a 36,0

Si es produeixen baixades de hàndicap que ocasionen un canvi de categoria de hàndicap d’un jugador, aquest jugador podrà seguir jugant aquest circuit amb el seu nou hándicap.

El nombre màxim d’inscrits serà de 90 jugadors  (60 homes i 30 dones).

En el cas que un dels grups (masculí o femení) no es completi, es podran afegir els jugadors excedents a l’altre. Si no hi ha un mínim de 6 inscrits en una prova, se suprimirà la mateixa.

FORMULA DE JOC

  • Modalitat de joc 9 forats Stableford Hàndicap

HORARIS SORTIDES

Seran els que estableixi el Comitè de la Prova ( A partir de les 8:30h en grups de 3 jugadors i sortida cada 9 minuts)

BARRES DE SORTIDA

  • Masculí: Vermelles
  • Femení: Vermelles

INSCRIPCIONS

Les inscripcions s’obriran a partir del dia 25 de juliol i es realitzaran directament al Club El Vallès Golf, per telèfon al 93.725.99.98

  • Import d’inscripció: 20 €/jugador (majors de 18 anys) i 15 €/jugador (menor de 18 anys).

CLASSIFICACIONS

Es proclamaran guanyador i guanyadora de cada prova, els jugadors amb la puntuació stableford més alta.

DESEMPATS

En cas d’empat es desempatarà segons l’estipulat en el Llibre Verd per a proves hàndicap.

PREMIS

  • Guanyadors (masculí i femení)
  • Segons classificats (masculí i femení)

Hi ha d’haver un mínim de 6 participants en una categoria (masculina i femenina) perquè es lliurin els premis.

DISPOSICIONS GENERALS

El Comitè de la prova es reserva el dret d’interpretar el present Reglament sempre que es presenti un cas no contemplat en el mateix.